Građanski posmatrač na sednicama konkursne komisije

UŽICE – Gradonačelnik Užica Tihomir Petković prihvatio je zahtev Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju da njihov predstavnik prisustvuje u statusu građanskog posmatrača sednicama konkursne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja, preneo je danas NUNS.

„Povodom vašeg zahteva od 6. februara 2018. godine, a u vezi učešća udruženja Užički centar za ljudska prava i demokratiju u radu stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu, obaveštavamo vas da će vam grad Užice omogućiti prisustvo na sednicama kao građanskim posmatračima, bez prava odlučivanja“, navodi se u odgovoru Petkovića predsedniku užičkog udruženja Dragomiru Pop Mitiću.

NUNS je podsetio da je lokalnim antikorupcijkim planom koji je Skupština grada Užica usvojila 12. oktobra 2017. predviđeno da trebа „obezbediti punu transparetnost konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja“.

Prema tom dokumentu, „puna transparentnost procesa se obezbeđuje kroz objavljivanje svih dokumenata koji nastaju u toku sprovođenja konkursa, a naročito dokumenata koji nastaju u radu konkursne komisije, javnost sastanaka konkursne komisije i učešće zainteresovanih predstavnika javnosti u njihovom radu – građanskih posmatrača (bez prava odlučivanja)“.

U užičkom antikorupcijskom dokumеntu navodi se i da „javnost mora biti u potpunosti upoznata sa tokovima novca koji se troši u medijskom sektoru, kako bi mogla da donosi informisane odluke u vezi sa izborom medija putem kojih se informiše“.

Ovogodišnjim konkursom Užica za sufinansiranje projekata u javnom informisanju predviđeno je osam miliona dinara, naveo je NUNS.

Izvor: Beta

You may also like...