Tagged: nuns

UN:Kada su novinari meta,društva plaćaju cenu

BEOGRAD-Više od jedne decenije, više od hiljadu novinara je ubijeno tokom obavljanja svog  posla. Devet od deset slučajeva je nerešeno, a niko nije odgovoran.Ženski novinari su često pod većim rizikom da budu meta ne...