Nova moba za gondolu 1. maja

ČAJETINA-Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović  pozvao je odbornike na današnjoj sednici Skupštine opštine i sve zainteresovane građane da 1. maja podrže i učestvuju u narodnoj mobi, odnosno „svesrpskoj mobi“ kako ju je nazvao, za izgradnju gondole na Zlatiboru.

„Najavljena narodna moba značiće odbranu državne imovine i realizaciju najveće investicije opštine Čajetina, koja se finansira iz sopstvenih sredstava, rekao je Stamatović. Čekajući institucije da reše pitanje prenosa zemljišta na državu i izdavanje građevinske dozvole, ovo je sada jedini način da realizujemo našu investiciju“, zaključio je Stamatović..

Na ovoj sednici odbornici su dali saglasnost na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu kao i na Program rada sa finsnsijskim planom za 2017. godinu Centra za socijalni rad Čajetina. Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čajetina, takođe je data saglasnost na finansijski izveštaj o izvršenju finansijskog plana za 2016. godinu. Uz određene izmene usvojena je i Strategija ruralnog razvoja opštine Čajetina za period od 2017-2021. godine. Usvojen je i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, a usvojen je i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu. Skupština je donela odluku o pristupanju izradi PDR „Tornik-Kamalj“ koji se odnosi na prostor oko hotela „Tornik“ na Zlatiboru.

Doneta su tri rešenja o otuđenju zemljišta na osnovu ranije raspisanog javnog oglasa, kao i veći broj rešenja o otuđenju zemljišta po osnovu ispravke granica građevinskih parcela. Izvršene su izmene u Upravnom i Nadzornom odboru Turističke organizacije Zlatibor , kao i u JP „Gold gondola” Zlatibor . Skupština se saglasila sa odlukom o neangažovanju revizora radi izrade Izveštaja za završni račun budžeta opštine Čajetina za 2016. godinu. Doneta je odluka, na osnovu ranije usvojenih odluka Skupštine da se Inobačka iz Novog Sada uvede kao finansijer izgradnje infrastrukture u Tić polju i to za izgradnju: pešačke staze, javne rasvete, kao i nasipa i potpornog zida, sa navođenjem vrednosti radova.

 

You may also like...