Zabranjeno držanje domaćih životinja

ZLATIBOR – U naseljenim mestima Zlatibor i Čajetina zabranjeno je držanje domaćih životinja osim na perifernim delovima naselja Zova,  Potoci i  Farma, kao i naselju Šipovik i jednom delu Očke gore. Ova Odluka je oglašena u Službenom listu opštine Čajetina.

Stara Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Čajetina je prošle godine, na jednoj od sednica SO Čajetina, usklađena  sa novim zakonskim i podzakonskim aktima, a Komunalna inspekcija opštinske uprave Čajetina stara se da se Odluka i sprovodi. Zbog toga je, između ostalog, sklopljen ugovor sa prihvatilištem za napuštene životinje u Požegi, kao i sa privrednim društvom  koje vrši komunalnu delatnost zoohigijene na području opštine Čajetina i koje deluju po pozivu radi uklanjanja napuštenih životinja sa javnih površina.

Foto: Agronews

„Zaticali smo neobeležene domaće životinje na javnoj površini bilo na Zlatiboru ili u Čajetini a nismo mogli da utvrdimo vlasnika da ga obavestimo, kako bi pokrenuli postupak protiv neodgovornog vlasnika životinje. Jer, dešavalo se u nekoliko slučajeva da kopitari ili papkari idu saobraćajnicom bez nadzora vlasnika. U nemogućnosti da utvrdimo vlasnika, a u skladu sa odredbama Ugovora koji smo sklopili sa Prihvatilištem u Požegi, obaveštavamo nadležne ljude iz prihvatilišta i oni su tu za dva do tri sata, a to smo već uradili u nekoliko slučajeva“, kaže Mićo Čubrak, rukovodilac Odseka za inspekcijske poslove.

Vlasnici se pre ili kasnije jave, a odlazak po životinju koja je smeštena u prihvatilište i njen povraćaj košta oko 70 000 dinara.

„Apelujem na vlasnike kako domaćih životinja tako i kućnih ljubimaca da čuvaju svoje životinje, da vode računa o njima. Tako će biti siguro bolje obezbeđen i komunalni red u opštini Čajetina i sigurnost građana“, naglašava Čubrak.

Komunalna inspekcija  je do sada izvršila više savetodavnih poseta, u kojima je vlasnike kako domaćih  životinja, tako i kućnih ljubimaca, upoznala  sa odredbama Odluke.  Neodgovornim vlasnicima izrečene su mere represije kroz pisanje prekršajnih prijava i  izdavanje prekršajnih naloga. Propisane kazne za fizička lica kreću se od 20 do 80 hiljada dinara.

Zlatiborpress

You may also like...