Gradsko veće usvojilo pravilnik o finansiranju u oblasti sporta

UŽICE- Gradsko veće usvojilo je godišnje finansijske planove užičkih mesnih zajednica i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta. Pravilnik je urađen u skladu sa novim Zakonom o sportu.

Prihvaćene su odluke nadzornih odbora javno komunalnih preduzeća Duboko i Bioktoš pa je data saglasnost na cene odlaganja otpada na Deponiji Duboko, odnosno na cenovnik usluga Bioktoša za deponovanje komunalnog otpada.

Izvršene su izmene u sastavima Saveta za saobraćaj i u Školskom odboru Ekonomske škole.

You may also like...