Realizaciju projekata u Naučnom klubu RCU (VIDEO)

UŽICE – Naučni klub regionalnog centra sa Centrom za promociju nauke u okviru javnog poziva  potpisao je ugovor o realizaciji projekata iz oblasti nauke, naučno-popularnog istraživanja i popularizacije nauke.

Ukupna vrednost projekta je 307 000 dinara i planirano je da se do kraja godine realizuju 4 projekta: „Napravimo belance“,“Korak u fiziku“, „Sunčev sat na mojoj ruci“ i „Njutnovi zakoni su svuda oko nas“.
„Sunčev sat na mojoj ruci“ kreće sa realizacijom u oktobru i u okviru sebe sadrži niz aktivnosti kao što su kreativne i zanimljive igre za decu, interaktivne radionice, poster prezentacije, izložbe i promocije svih aktivnosti koje budu na projektu.

Ciljna grupa projekta su deca od  5 do 7 godina, a indirektni korisnici projekta su njihovi roditelji ili vaspitači.

„Cilj projekta jeste razvijanje timskog duha kod mališana, podsticanje na samostalnost , kreativnost, primena stečenih znanja i veština u vrtićima, ali i u svakodnevnom životu, razvijanje fine motorike i upoznavanje sa predmetima koji ih čekaju u osnovnoj školi“, istakla je direktorka RCU Milena Vićević.

Projekat „Njutnovi zakoni su svuda oko nas“ upoznaje učenike sa fundamentalnim osnovama klasične fizike, prvensveno sa Njutnovim zakonom.

Ciljna grupa ovog projekta su deca od 5. do 8. razreda, jer oni poseduju potrebno predznanje za temu ovog projekta.  Realizacija ovog projekta počinje u novembru.

„Napravimo belance“ u samom nazivu ima pitalicu, a zašto baš belance. Ideja projekta je da procese koji se dešavaju u ćeliji približim što je moguće većem broju učenika na malo drugačiji način od školskog, da se način na koji nastaju proteini, sam gen i genetički kod, bude malo jasniji“, rekla je Dušica Ristović, saradnik Naučnog kluba RCU.

„Projekat „Korak u fiziku“ namenjen je učenicima mlađeg školoskog uzrasta, pre svega učenicima 4. razreda. Usmeren je na promociju i popularizaciju nauke. Ovaj uzrast je odabran sa namerom da se ona prirodna, lepa dečja radoznalost pretvori u ljubav i interesovanje prema nauci“, kazala je  Jelena Radovanović, nastavnik fizike.

You may also like...