Konkurs za mere agrarne politike od 11. juna (VIDEO)

UŽICE – Užički poljoprivrednici će od 11. juna moći da konkurišu za mere agrarne politike u oblasti stočarstva, voćarstva, nabavke mehanizacije, organske proizvodnje i održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta za šta je grad Užice izvojio 27,5 miliona dinara. Grad će poljoprivrednike subvencionisati sa 50 odsto sredstava i u maksimalnom iznosu do 250 hiljada dinara, a konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, najavila je članica gradskog veća Užica zadužena za poljoprivredu Sanja Janković.

U oblasti stočarstva biće subvencionisana nabavka steonih junica, teladi i jagnjadi, a maksimalan povraćaj sredstava je 250 hiljada dinara. Za meru grada mogu konkurisati poljoprivrednici koji imaju do 19 grla stoke, a oni koji imaju veći broj će morati da se obrate Ministarstvu poljoprivrede. I ove godine biće nastavljena saradnja sa Fondacijom Ana i Vlade Divac koja je prošle godine subvencionisala razvoj ovčarstva i kozarstva.

U okviru mera za voćarstvo velika je zainteresovanost, ističe Jankovićeva, za sisteme za navodnjavanje, mreže za zasene i sadni materijal za koje je maksimalan povraćaj sredstava do 100 hiljada. Do 100 hiljada povraćaj je i za nabavku mehanizacije.

„Apelujemo na ljude da se bave organskom proizvodnjom, pa ćemo i ove godine subvencionisati prelazak sa obične na organsku, kao i dobijanje sertifikata do 50 hiljada dinara“, navela je Jankovićeva.

Nova agrarana mera koja će biti subvencionisana je održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, kalcifikacija i upotreba kreča, a maksimalan povraćaj sredstava je 25 hiljada dinara.

Jankovićeva je istakla da se može konkurisati za više mera, ali je maksimalan povraćaj novca do 250 hiljada dinara.

You may also like...