Značajan napredak kroz projekat“ Bezbedan internet za celu porodicu“

BEOGRAD – Na konferenciji „Deca i internet – pametno od početka“, koju su otvorili Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marija Vujanić, direktorka komunikacija i održivog razvoja Telenora i Severin Leonardi, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, predstavljeni su rezultati projekta „Bezbedan internet za celu porodicu“ koji su pokazali da je 50 odsto učesnika (roditelja, vaspitača i učitelja) značajno napredovalo u nivou digitalnih znanja i veština.

Roditelji, vaspitači i učitelji su kroz treninge i obuke učili kako da pomognu deci uzrasta od 4 do 8 godina u prvim koracima koje prave u digitalnom okruženju. Rezultati sprovedenih aktivnosti govore o tome da su vaspitači imali najveću korist od realizacije ovog projekta, a da su zajedno sa roditeljima i učiteljima najviše naučili o zaštiti od zloupotreba u digitalnom svetu i bezbednom ponašanju dece na internetu.

Osim bezbednosti dece, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posebnu pažnju posvećuje razvoju učeničkih kompetencija za aktivno učešće u savremenom društvu koje se svakodnevno menja.

„Svesni značaja digitalne pismenosti, definisali smo je kao jednu od ključnih kompetencija u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naša obaveza i naša misija je da omogućimo maksimalnu dobit digitalnih tehnologija za svako dete i učenika uz preveniranje svih rizika nebezbedne i nepravilne upotrebe. To je ujedno i jedan od izazova sa kojim smo se suočili tokom realizacije projekta“, rekla je Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

Kompanija Telenor, dugogodišnji partner UNICEF-a, se strateški bavi temom bezbednog korišćenja interneta i digitalnih tehnologija od strane dece i mladih.

„Danas, nakon završenog projekta ,Bezbedan internet za celu porodicu’, imamo 100 hiljada roditelja i dve hiljade učitelja, nastavnika i vaspitača obučenih da pomognu deci da lakše prepoznaju i iskoriste sve prednosti interneta, ali i zaštite se od rizika sa kojima se susreću. Stvaranje digitalnih kompetencija među najmlađima je ključno ulaganje u budućnost Srbije, i za nas u Telenoru, građenje bezbednog internet okruženja i podrška digitalizaciji društva su oblasti kojima smo dugoročno posvećeni“, kaže Marija Vujanić, direktorka komunikacija i održivog razvoja Telenora Srbije.

„Istraživanje sprovedeno u okviru projekta ,Bezbedan internet za celu porodicu’ pokazalo je da većina roditelja, vaspitača i učitelja nema dovoljno znanja i veština da decu usmere na korišćenje digitalnih tehnologija na konstruktivan način i kako da im pomogne da budu bezbedni na internetu. Ovaj projekat je dobar primer kako je moguće prevazići taj jaz. Kod roditelja, vaspitača i učitelja koji su prošli obuke unapređeno je znanje o bezbednom korišćenju interneta, kao i o merama zaštite dece od rizika na internetu. Da bismo osigurali da su prava svakog deteta zaštićena u digitalnom svetu – moramo da nastavimo da radimo zajedno“, istakla je Severin Leonardi, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji.

Digitalni vodič daje doprinos zaštiti i ostvarivanju prava deteta na zaštitu od nasilja i diskriminacije, zaštitu od štetnih i neprimerenih sadržaja, zaštitu privatnosti.

„Prava deteta garantovana UN Konvencijom o pravima deteta važe i u digitalnom svetu, kao i obaveze države i odraslih da omoguće deci da ostvare i uživaju svoja prava. Prvenstveno, to se odnosi na pravo deteta na zaštitu od nasilja i diskriminacije, zaštitu od štetnih i neprimerenih sadržaja, zaštitu privatnosti, ali i prava na slobodu izražavanja i dostupnost informacija koje su značajne za dečji razvoj, pravo na kvalitetno obrazovanje, igru, slobodno vreme i kulturne aktivnosti. Projekat ,Bezbedan internet za celu porodicu’ dao je doprinos zaštiti i ostvarivanju prava deteta kroz jačanje digitalnih kompetencija dece, roditelja, učitelja i vaspitača, razvoj saradnje i partnerstava svih relevantnih aktera i ukazujući na važnost ove teme u javnosti“, poručio je Radovan Cicvarić, direktor Užičkog centra za prava deteta.

Projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ pokrenuli su UNICEF i Telenor, a sprovode ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užički centar za prava deteta.

Cilj projekta je informisanje i pružanja podrške deci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta da bezbedno i konstruktivno koriste digitalne uređaje i internet.

Unicef

You may also like...