UNS: Mediji u veoma teškoj situaciji,neophodna nova strategija (VIDEO)

UŽICE-Udruženje novinara Srbije traži da lokalne samouprave izdvajaju najmanje 2 odsto iz budžeta za sufinansiranje medijskih projekata.To je ,na osnovu sprovedenog istraživanja,daleko manja suma novca od one koje su lokalne samouprave izdvajale za finansiranje medija koji su bili u njihovom vlasništvu pre medijske reforme,poručeno je sa današnjeg Okruglog stola o medijskoj strategiji održanog u Užicu.

Po rečima Nina Brajovića,medijska reforma je donela finansijsku pustoš povlačenjem države iz vlasništva i povlačenjem novca koji su lokalne samouprave ulagale u medije kojima su bili vlasnici.

„To je loš efekat koji mora da se popravi,kao i loša raspodela novca zloupotrebama u radu komisija koje dodeljuju novac za medijske projekte.To mora da se zaustavi i nova medijska strategija je prilika za to“ ,istakao je Brajović.

Brajović je naglasio da nema boljeg načina od projektnog sufinansiranja ako nemate vlasništvo u medijima,a da je alternativa tome da se lokalnim vlastima prepusti da preko javnih nabavki finansiraju medije koje oni žele,što,po Brajoviću,ne bi bilo dobro rešenje.

„Projektno sufinansiranje je jedan način kreativnog pristupa medijskom sadržaju i treba da zadovoljava javni interes lokalne zajednice.Zbog toga mislim da ne treba da napuštamo taj vid sufinansiranja medija“ ,rekao je Brajović.

Petar Jermić je istakao da je trenutno veliki problem sastav komisija koje učestvuju u raspodeli sredstava za medijske projekte i rekao da se UNS zalaže za uvođenje reprezentativnosti novinarskih udruženja,čiji članovi mogu biti članovi komisija.

You may also like...