Razvoj Golije mora postati nacionalni projekat (video)

IVANJICA-U Ivanjici je održana druga radionica u okviru projekta  „Golija -prelaz od planiranja ka razvoju „na kojoj je definisana zajednička vizija razvoja Golije i urađena identifikacija određenih projektnih ideja,koje bi trebalo da budu unete u akcioni plan za razvoj Golije.

 

Predsednik opštine Ivanjica Zoran Lazović naglasio je da je projekta veoma  bitan za ovaj kraj ,jer doprinosi stvaranju boljih uslova za život i rad lokalnog stanovništva.

„Projekat ‘’ Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“  pokrenut je da bi se uradila nedostajuća planska dokumentacija koja se odnosi na planove detaljne regulacije za koridore infrastrukture na području Parka prirode i izradu akcionog plana.Dobrim planiranjem ,kada je reč o infrastrukturnim objektima,ali i očuvanjem zaštićenog područja i prirodnog blaga koje poseduje ova planina,stvorićemo dobar ambijent za lokalno stanovništvo i njegovu uposlenost“ ,naglasio je Lazović.

Pomoćnik predsednika opštine Ivanjica Nenad Glavinić istakao je da je ovaj projekat razvojno veoma bitan  i podsetio da planiranje na Goliji traje od 1992.godine.On je naglasio da je sada konačno došlo vreme da se definiše akcioni plan i upravljački model ali da je od ključnog značaja za realizaciju ovog projekta da on od države bude prepoznat kao nacionalni projekat,koji će imati i finansijsku pomoć iz republičkog budžeta.

„Ukoliko sve bude ostalo na nivou pet lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se nalazi Golija,one sa svojim budžetima nisu u mogućnosti da ispune akcioni plan,tako da je za realizaciju projekta neophodno da on postane nacionalni“,rekao je Glavinić.

Projekat „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju” ima za cilj da stvori uslove za održivi razvoj područja  Parka prirode „Golija“ i pored definisanja modela opšteg upravljanja razvojem područja Parka koji će biti izrađen u skladu sa nacionalnim okvirom i lokalnim kontekstom, podrazumeva i izradu nedostajuće planske dokumentacije za izgradnju ključnih infrastrukturnih koridora neophodnih za razvoj ove planine.

Po rečima menadžera projekta Viktora Veljovića iz Evropskog progresa do sada se došlo da ključnih elemenata značajnih za valorizaciju samog područja Parka prirode Golija ,u smislu vrednovanja kulturnog i prirodnog nasleđa i određenih rešavanja infrastrukturnih problema važnih za stanovništvo ovog kraja,kao i same podrške pri brendiranju i zaštiti njihovih tradicionalnih proizvoda.

“  Kroz projekat striktno smo se fokusirali na  planove detaljne regulacije ključnih koridora infrastrukture koji obuhvataju turistički put Golije, sistem vodosnabdevanja i kanalizacije kao i elektrodistributivnu mrežu. Ova četiri ključna elementa pokrivaju 700 kilometara koridora na području Parka prirode, a osim toga obuhvataju i niz seoskih sistema u celom paketu.  Sami planovi detaljne regulacije, urađeni na nivou pet lokalnih samouprava koje pokrivaju područje Golije,  treba da obezbede uslove za proglašenje javnog interesa i ekspropijaciju objekata javne namene i njihove izvođenje što je veoma bitno jer će aktivirati neke važne turističke segmente.  Zahvaljujući planovima detaljne regulacije u narednom periodu moći će da se radi i na tehničkoj dokumentaciji koja će omogućiti realizaciju krupnih  infrastrukturnih objekata“,rekao je Veljović.

Učesnici i učesnice radionice izabrali su  najbolje učeničke radove na konkursu „Moja Golija“ koji je trajao od maja do novembra 2017. godine,a na kome su učestvovali učenici sedmog i osmog razreda iz pet osnovnih škola sa područja Golije. Pobednice konkursa su Kristina Filipović i Albina Kučević  iz Sjenice i Emina Ljajić iz Duge Polajne.

Njihovi radovi  poslužiće kao inspiracija svima uključenim u razvoj akcionog plana prilikom izrade zajedničke vizije razvoja Golije.

Projekat  „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“ finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske, preko razvojnog programa Evropski PROGRES  i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, sa ciljem da se postaviti strateški okvir za razvoj Golije.

 

 

 

You may also like...