Opština Čajetina protiv nezakonitog izbora direktora JKP „Duboko“ Užice

ČAJETINA-Opština Čajetina, kao suosnivač Javno-komunalnog preduzeća „Duboko“ Užice koje gazduje regionalnom deponijom otpada, zbog nezakonito donete odluke o izboru rukovodioca ovog JKP, neće potpisati saglasnost za imenovanje Momira Milovanovića na mesto direktora ovog preduzeća.,saopšteno je na sajtu opštine.

Naime, na 115. sednici Upravnog odbora JKP „Duboko“ Užice koja je održana 14. februara 2018. godine, na čijem je dnevnom redu bila jedna tačka, koja se odnosila na razmatranje prijava podnetih na oglas za imenovanje direktora JKP „Duboko“, svoj glas „za“ dalo je 43,7 odsto predstavnika lokalnih samouprava osnivača (Čačak, Lučani, Arilje i Kosjerić). Nakon završetka glasanja na kome je ustanovljen pomenuti procenat, napravljena je pauza, a kasnije je, zapisnikom sa sednice, konstatovano da je odluka usvojena sa 67,6 odsto glasova podrške. Da je procenat glasova „za“ sporan, govori i činjenica da predstavnik grada Užica u UO JKP „Duboko“ uopšte nije prisustvovao sednici od njenog početka, nije prisustvovao glasanju, te da je tek nakon obavljenog glasanja, zamenik gradonačelnika Užica u ostavci Nemanja Nešić izjavio da će predstavnika Užica naknadno pozvati da se pridruži sednici UO i naknadno dati svoj glas. Postavlja se pitanje kako funkcioniše naknadno glasanje o tačkama dnevnog reda ako član UO nije prisustvovao ni prethodnom raspravljanju o istoj tački. Poznato je da na jednoj sednici nije moguće glasati dva puta o istoj tački dnevnog reda, zbog čega opština Čajetina i ovim putem apeluje da se poništi bespravna odluka UO budući da nije sprovedena ispravna konkursna procedura, odnosno da odluka nije doneta u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora, Statutom JKP „Duboko“ Užice i odredbama Zakona o javnim preduzećima.

You may also like...