Odabrano idejno rešenje za rekonstrukciju mosta kod Autobuske stanice (VIDEO)

UŽICE-Idejno rešenje projektanta Predraga Jovičića pobedilo je na konkursu  za izradu urbanističko- arhitektonskog rešenja infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg mosta Kralja Aleksandra . Ono predviđa prenošenje instalacija sa jedne na drugu obalu u cilju povezivanja nove kotlarnice Međaj,kao i kompletnu rekonstrukciju sadašnjeg mosta.

Ruža Penezić navela je da je ideja za ovaj infrastrukturni most nastala kao razrada Plana detaljne regulacije kotlarnice na Međaju.

„Konkurs  za redizajn sadašnjeg mosta Kralja Aleksandra ,koji podrazumeva sprovođenje instalacija iz Bloka Zlatibor do kotlarnice na Međaju koja će biti postavljena iza Autobuske stanice.Ovim rešenjem ispunjen je zadatak u smislu interakcije unapređenja infrastrukture, komunikacionih pravaca, sagledivosti i simboličnosti novog urbanog elementa u prostoru, dat je na jedan vrlo oblikovno sveden, odlično izbalansiran odnos starog i novog i odnos novoprojektovanog sa neposrednim okruženjem“,rekla je Penezićeva.

Projektant Petar Jovičić ističe da se, imajući u vidu poziciju mosta u kontekstu šireg i užeg okruženja, datoj temi  pristupilo sa aspekta sagledavanja logičkih tokova u funkcionalno-prostornom kontekstu i predstavlja izraz težnje za logikom veze ne samo postojeće urabne matrice već i dubljeg simboličkog odnosa obala.
„U okolnostima postojećeg stanja, gde je nametnuta vertikalna dominanta, kao logičan odgovor na datu temu je uklapanje mosta kao elegantne strukture skulpturalnog karaktera. U duhu savremenog mostograditeljstva, iskristalisao se koncept vizuelno “lake“ konstrukcije koja ujedno postaje i zaštitni znak ovog “rasplinutog“ prostora.Iskristalisale su se: “Simbolika “ulazne kapije“ u grad, kao i svetlosni snopovi koji su odraz u ogledalu pilonima, simbolizujući beskonačnu vertikalu koja se kao motiv proteže kroz čitavu koncepciju rešenja i daju novi smisao prvom kontaktu sa gradom“, kaže Jovičić.

Branko Filipović iz Gradske toplane istakao je da ovo idejno rešenje zadovoljava sve tehničke potrebe prenošenja instalacija sa jedne na drugu obalu reke.

Na mostu će biti i  biciklističko-pešačke staze, a predložena je montažno-demontažna podkonstrukcija kako bi pristup i remon instalacija bio neometan.

„Ovo je idejno rešenje  i mi ćemo dostaviti  projektni zadatak JP Gradska toplana ,koje će nastaviti sa izradom projekta za građevinsku dozvolu i izvođenje“ ,rekao je direktor Užice razvoja Nikola Maksimović.

Prema prvim predra;unima radovi na mostu ko[tali bi oko 80 hiljada evra.

You may also like...