Nova prevara kruži Srbijom!

SRBIJA – Agencija za privredne registre (APR) upozorila je privrednike da uplatnice za upis u privredni registar koje u poslednje vreme sve češće stižu na adrese privrednih društava i preduzetnika ne potiču od APR-a.

Na jednoj takvoj uplatnici, koju smo jutros videli, stoji da određenu “promenu” privrednik mora da plati 4.000 dinara, a iz APR-a podsećaju da je reč je o uplatnicama sa iznosima od 4.000 do 16.000 dinara i najčešće stižu na adrese novoosnovanih privrednih subjekata.

Kako se navodi, na lažnoj uplatnici, naknada za upis novoosnovanih privrednih subjekata u registar je 4.000 dinara, a rok za uplatu je osam dana. Ukoliko se ovaj rok ne ispoštuje, naknada je četiri puta veća i iznosi 16.000 dinara, navodi se na uplatnici.

„Nakon učestalih poziva korisnika upozoravamo privredna društva i preduzetnike, naročito one tek osnovane, da uplatnice koje primaju na iznos od 4.000, odnosno 16.000 dinara, za „upis novoosnovanih pravnih lica u PrivredniRegistar.rs“ ne potiču od Agencije, niti imaju veze sa zakonskom obavezom registracije”, saopštila je Agencija za privredne registre.

APR naglašava da se „postupak registracije i objavljivanja podataka na internet stranici www.apr.gov.rs sprovodi isključivo na osnovu registracione prijave koja se podnosi u skladu sa odredbama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre“.

„Zbog svega toga, koverte sa uplatnicama, koje ovih dana građani ponovo primaju, spadaju u komercijalnu ponudu i registrovani subjekti ne moraju da ih prihvate“, navodi APR u saopštenju.

You may also like...