Gradsko veće: Predložene izmene godišnjeg programa za poljoprivredu

UŽICE-Na današnjoj sednici, članovi Gradskog veća prihvatili su izmene godišnjeg Programa za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja grada Užica i dali svoju saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u javno komunalnom preduzeću Bioktoš.

Saglasnost Veća data je i Vodovodu da može da pokrene postupak nabavke specijalnog vozila za pročišćavanje kanalizacije.

Predloženo je da se Danijeli Marinković produži mandat v.d. direktora Doma zdravlja i formirana je Komisija koja će sprovesti otuđenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji Kasarna „IV puk“ u Krčagovu.

You may also like...