Dani evropske baštine

UŽICE – U okviru manifestacije Dani evropske baštine 2018 „Evropska godina kulturnog nasleđa – umetnost deljenja“ u Jokanovića kući će od 3. do 8. septembra biti otvorena izložba „Tradicija i umetnost u Zlakusi“ koja je koncipirana da predstavi sličnosti i razlike koje se mogu uočiti kod zlakuške keramike koja se nalazi u Narodnom muzeju Užice i kod predmeta nastalih na umetničkoj koloniji u Zlakusi.

Drugi deo programa „Digitalna forma u službi baštine“ je zamišljen tako da se kroz upotrebu digitalne forme prikaže način na koji mladi vide svoj grad i evropske uticaje na njega. Način i forma obuhvataju digitalnu fotografiju, video zapis i selfi fotografije koji svedoče o evropskom uticaju na teritoriju grada Užica, ali i deljenje fotografskog, odnosno, video materijala nastalog u evropskim zemljama, kroz društvene mreže.

Materijal će, nakon selekcije oganizacionog tima, biti podeljen kako na lokalnim stranicama i sajtovima, tako i na instagramu sa haštagovima #EHDs i #EuropeForCulture, a autori odabranih radova će dobiti priliku da u novembru 2018. godine posete Strazbur.

Program manifestacije u Užicu organizuje Narodni muzej Užice.

Republika Srbija već dugi niz godina učestvuje u obeležavanju Dana evropske baštine, zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske komisije, koji se obeležavaju u skoro 50 evropskih zemalja sa više od 70 000 događanja, a u koja je uključeno više od 30 miliona građana.

You may also like...