Zorica Vesović, prvi profesionalni direktor defektolog (VIDEO)

UŽICE – Zorica Vesović, direktorka OŠ „Miodrag V. Matić“ iz Užica postala je prvi direktor osnovne škole u Zlatiborskom okrugu koji je dobio titulu profesionalnog direktora. Takođe, ona je i prvi defektolog i prvi direktor Osnovne škole za obrazovanje učenika za osobe sa smetnjama u razvoju u Srbiji koji je dobio ovu licencu.

Zorica Vesović je na čelo škole došla u periodu uvođenja inkluzije, što je značilo da je morala biti spremna za promene u kojima će opstati samo škole sa vizijom. Škola je postala primer dobre prakse i evaluatori su njen rad ocenili najvišom ocenom, četvorkom. Pred stručnom komisijom za dobijanje licence predstavila je portfolio i istraživački rad „Podrška deci sa smetnjama u razvoju u pripremnom predškolskom i u redovnim osnovnim školama“.

„Ispit nimalo nije bilo lak, trebalo mu je dosta vremena posvetiti, ja sam to ozbiljno shvatila, a ceo tim iz škole mi je pomogao“, kaže direktorka.

Za dvanaest godina rukovođenja postignuta je veća vidljivost škole i dece i proširena delatnost, od rada sa slušno oštećenom decom do rada sa decom sa različim smetnjama u razvoju. Škola je modernizovana, poseduje pored standardne školske opreme i specijalizovane prostorije, didaktički materijal za sve vrste smetnji, asisstivnu tehnologju i sobu za senzornu integraciju. Ipak, direktorka je najviše ponosna na svoj tim i od njih uvek zahteva da budu najbolji, edukovani i svestrani.

„Škola je dobro opremljena, ali zahvaljujući zaintersovanosti profesorki svako dete je posebno, a profesori prave i nova nastavna sredstva. Defektolozi su vrlo vredni i prepoznali su novi sistem obrazovanja“, kaže Vesovićka.

Školu pohađa 35 dece, a obezbeđena je i podrška za 523 dece u redovnim školama u Zlatiborskom okrugu. U Domu koji je inkluzivnog karaktera, jer ga koriste i učenici svih srednjih škola, smešteno je 64 dece.

„Nije inkluzija samo staviti dete sa smetnjama u razvoju u redovan obrazovni sistem. Prava inkluzije je da su zajedno drugi srednjoškolci sa svojim drugarima koji imaju smetnje u razvoju. Deca traba da idu u redovne škole, a mi smo tu da im pripomognemo. Mi smo škola velikog srca i potpuno smo otvoreni“, zaključuje direktorka.

Vizija direktorke je da škola proširi kapacitete, razvoje nove usluge i servisne aktivnosti, zapsli veći broj logopeda i defektologa i tako preraste u Centar za obrazovanje, habitaciju i rehabilitaciju.

 

You may also like...