Vladimir Živanović novi direktor TO Zlatibor

ČAJETINA-Na trećoj sednica Skupštine opštine Čajetina odbornici su upoznati sa izvršenjem budžeta za prvih šest meseci ove godine. Na osnovu Izveštaja o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine, prihodi su ostvareni u iznosu od 848.089.000,00 dinara, što je 39,45odsto  u odnosu na planirane, dok su ukupno izvršeni rashodi 693.327.000,00 dinara, odnosno 32,25 odsto u odnosu na planirane.

cajetina opstinaVladimir Živanović sa Zlatibora, na ovoj sednici imenovan je za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Zlatibor, a imeniovani su i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora ovog preduzeća, dok je Bojana Božanić sa Zlatibora imenovana na mesto direktora JP „Gold Gondola Zlatibor“.

Na ovoj sednici imenovani su i novi članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čajetina. Skupština je dala saglasnosti na izmene Finansijskog plana Privrednog društva za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko-Agrar“ DOO Čajetina, koje se tiču povećanja sredstava za subvencije u poljoprivredi, a doneta je i Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora ovog preduzeća. Odbornici su dali saglasnost i na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2015.godinu JP“ Kulturno sportski centar Čajetina “ iz Čajetine.
cajetina skupstina1Odbornici su doneli zaključak o oslobađanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta za objekat budućeg Omladinskog kulturnog centra na Zlatiboru, koji će biti površine oko 2.000 kvadrata i biće namenjen za realizaciju kulturnih zbivanja, kako za stanovnike, tako i za mnogobrojne turiste. U sklopu objekta nalaziće se biblioteka, velika kongresna sala i medija centar. Omladinsko kulturni centar gradiće se na lokaciji u neposrednoj blizini Turističke organizacije Zlatibor.
Odbornici su usvojili Odluku o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta, imenovani su i članovi Komisije za vraćanje zemljišta koja će uskoro nastaviti sa radom. Doneto je i više rešenja o dodeli zemljišta u postupku ispravke granica građevinskih parcela.

 

You may also like...