Suficit u čajetinskom budžetu 291 milion dinara

ČAJETINA-Na sednici Opštinskog veća konstatovano je da su za prvih devet meseci ukupno ostvareni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima,u opštinskom budžetu  ostvareni  u iznosu od 1.427.912.762 dinara, ili 72,30 odsto od ukupno planiranih sredstava. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za navedeni period su u iznosu od 1.134.970.449 ili 57,47 odsto. Suficit budžeta zaključno sa 30. septembrom je 291.407.845 dinar.
Utvrđen je predlog odluke kojom bi se ušlo u postupak pribavljanja sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem na Zlatiboru, a povodom raspisanog javnog oglasa od strane Stečajnog suda u Ljubljani, o čemu će Skupština doneti odluku.
Utvrđen je i predlog Rebalansa II budžeta opštine Čajetina, sa zaključkom da se predvidi 10 miliona dinara za uplatu depozita radi kupovine sportske dvorane, a ukupni planirani prihodi i primanja, rashodi i izdaci po rebalansu II iznose 2.077.000.000 dinara.
Pored više rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta, veće je usvojilo i odluku da se raspiše oglas za postavljanje zamenika načelnika Opštinske uprave Čajetina.

 

You may also like...