Roditelji pokrenuli peticiju – ne žele onlajn nastavu

SRBIJA-“Mi, dole potpisani roditelji, protivimo se dosadašnjem modelu učenja putem onlajn nastave, smatramo da je dosadašnja organizacija i realizacija iste bila kontraproduktivna.”Ovim rečima počinje peticija koju su roditelji nezadovoljni onlajn nastavom pokrenuli, tražeći da se deca u septembru vrate u klupe, uz sve neophodne mere opreza.

“Spremni smo da se borimo svim sredstvima zarad očuvanja kako fizičkog tako i psihičkog zdravlja celih porodica.

Takođe veliki problem je i nedostatak empatije za decu i roditelje koji nisu u finansijskoj mogućnosti da sve ovo realizuju, roditelja dece sa smetnjama u razvoju i poteškoćama u učenju, roditelja sa više dece, a bez dovoljno adekvatne opreme da isprate onlajn nastavu, zaposlenih roditelja koji zbog kolektivnog ugovora nisu u mogućnosti da uzimaju bolovanja da bi učili sa decom, što i nije u njihovom domenu.

djaci
foto.zoomue

A ovo su njihovi zahtevi:

1) da se omogući normalna nastava u školama i da se obezbede svi uslovi u skladu sa merama zaštite od Kovid-19:

a) da se naprave manje grupe dece

b) da se postave pleksiglas zaštite na klupama

v) da se obezbede dezinfekciona sredstava za ličnu higijenu na klupama

) da se redovno dezinfekcije školski prostor;

2) ukoliko se insistira na onlajn nastavi zahtevamo da se sistem funkcionisanja iste unapredi na sledeći način:

a) da se svakom učeniku obezbede potrebna tehnička sredstva za praćenje onlajn nastave;

b) da se objedini slanje lekcija i zadataka na jedan portal ili grupu gde bi svi đaci mogli da prate, što bi i nastavnicima znatno olakšalo (da se ne pravi 30 različitih grupa na različitim mestima);

v) da se koriste programi i aplikacije koji su jednostavni za rukovanje i dostupni za rad i onima koji nisu vični radu na računarima;

g) da se omoguće odlasci u školu i konsultacije sa nastavnicima/predavačima;

d) da nam se vrati uplaćeni novac za udžbenike koje deca ne koriste tokom onlajn nastave

đ) da se roditeljima obezbedi novčana nadoknada u visini prosečne plate jer vrše posao nastavnika kod kuće zbog čega su mnogi primorani da napuste svoj posao.

Grupa koju su na Fejzbuku formirali nosi naziv Udruženje protiv onlajn nastave i ona okuplja više od 5000 članova, uglavnom majki.

Jedna od opcija koju neki roditelji zagovaraju je i da im se, ako nastava bude organizovana onlajn, obezbedi plata za period dok taj vid nastave traje.

Izvor: zelenaucionica.com

You may also like...