Raspisan javni poziv za sufinansiranje obnove fasada

UŽICE-Radi podsticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada stambenih zgrada, grad Užice će i ove godine sufinansirati obnovu fasada stambenih zgrada na svom području po zonama, a ostatak sredstava do pune vrednosti radova, sufinansiraju stanari zgrada.

Od ove godine Grad je odlučio da sufinansira i obnovu horizontalnih i vertikalnih oluka i fasadnih opšivki (solbanci, fasadni venci i ispadi).

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada imaju stambene i stambeno – poslovne zgrade koje su namenjene za stanovanje i sastoje se od najmanje pet stanova kao i stambene i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno kulturno- istorijskih celina koje se sufinansiraju, bez obzira na broj stanova.

 

Stanari će sami raspisivati tender, sprovesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača, kao i imenovati nadzorni organ a grad će imenovati stručno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem tih radova. Važno je istaći da su stambene zgrade dužne da obezbede sredstva za sufinansiranje obnove fasade u punom iznosu, a tek kad se završi ceo posao na obnovi fasade Grad vrši uplatu sredstava koji je predviđen ugovorom.

Grad Užice takođe sufinasira objekte koji su pod zaštitom države i to sa 80 odsto. Postupak raspisivanja tendera i izbor izvođača sprovodi grad Užice.

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Užica.

You may also like...