Priznanja za Užice i Novu Varoš

BEOGRAD – U okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ gradu Užicu je dodeljeno posebno priznanje u oblasti „Efikasnosti i delotvornosti“, dok je Novoj Varoši pripalo posebno priznanje u oblasti „Transparentnosti i učešća javnosti u radu lokalne samouprave“.

Gradu Užicu je priznanje dodeljeno za doprinos modernijoj i funkcionalnijoj komunikaciji sa građanima, koja je uspostavljena i unapređena kroz Informacioni sistem „Sistem 48” tako što je objedinjujući usluge gradskih uprava, javnih preduzeća, javnih službi i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač grad Užice, lokalna samouprava pokazala kako se problemi na koje ukažu građani, a koji su u nadležnosti grada, mogu rešavati na sistemski način i u kratkom roku, navodi se na sajtu grada Užica.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na dodeli nagrada gradovima i opštinama za najbolju praksu u primeni principa dobre uprave, da je dobro upravljanje ključno za sticanje poverenja građana.

“Ove nagrade pokazuju da je principe dobre uprave i zakone u koje su utkani moguće primeniti”, rekao je Ružić.

On je podsetio da je donet Zakon o e-upravi, koji je jedan od osnovnih stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave i dodao je njime predviđena primena modernih tehnologija u svim administrativnim postupcima koje građani i privreda imaju sa državom.

Nagrade dodeljuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština u četiri kategorije: Efikasnost i delotvornost, Transparentnost i javnost u radu, Odgovornost i vladavina prava, Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije.

You may also like...