Tagged: skgo

Podrška lokalnim samoupravama

BEOGRAD-Upravljanje ljudskim resursima u gradovima i opštinama, unapređenje građanskog učešća i transparentnosti, kao i unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, projekti za upošljavanje marginalizovanih grupa, ali i podrška deci i mladima u ranom razvoju,...

Inkluzija Roma u Požegi

POŽEGA – Za realizaciju projekta „Inkluzija Roma putem službe za zapošljavanje“ opština Požega je iz IPA programa dobila oko 66 hiljada evra. Realizacija projekta se očekuje u narednih 15 meseci, a u Požegi će...

Priznanja za Užice i Novu Varoš

BEOGRAD – U okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ gradu Užicu je dodeljeno posebno...