Odobreno kreditno zaduženje grada od 150 miliona (VIDEO)

UŽICE-Odbornici gradska Skupština  na današnjoj sednici usvojili su  odluku o kreditnom zaduženju grada od 150 miliona dinara , po kamatnoj stopi manjoj od 1,5 odsto i na period od 5 godina.

Prema rečima  člana Gradskog veća za budžet i finansije Miodraga Petkovića novac iz kredita koristiće se za finansiranje kapitalnih projekata.Najveći deo sredstava 113 miliona dinara koristiće se za  putnu infrastrukturu, 5 miliona  za  kišnu kanalizaciju , 20 miliona za infrastrukturne radove na  aerodromu  Ponikve i 12 miliona dinara za gradnju sportske sale u Sevojnu.

„Grad svakog dana na računu ima 200 miliona dinara,ali ukupan iznos investicija koje planiramo u 2018. godini  iz gradskog budžeta je na nivou  oko 600 miliona dinara. Želimo da iskoristimo povoljnu situaciju na tržištu novca gde su kamaptne stope na niskom nivou i da kretini izvor koristimo kao jednu od mogućnosti za finansiranje ovih investicija“, rekao je Petković.

Na današnjoj sednici razmatran je i Izveštaj o kvalitetu vazduha u Užicu.

„Od 2012.do 2017. godine imamo poziotivan trend u poboljšanju kvaliteta vazduha.Broj dana sa prekoračenim graničnim vrednostima dvostruko je smanjen,a beleži se i veliko sniženje u srednjoj koncentraciji čađi na godišnjem nivou.Ti podaci su rezultat mera koje smo preduzeli od konverzije gradskih kotlarnica do ulaganja u projekte vezane za individualna domaćinstva.Još puno toga treba da se uradi,ali nam je potrebna pomoć nadležnih ministarstava i fondova kod kojih apliciramo,jer sam grad nema kapacitet za dalje mere“,izjavila je članica Gradskog veća Dunja Đenić.

U prepodnevnom delu sednice data je saglasnost na programe poslovanja ustanova kulture, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke, Narodnog pozorišta, Gradskog kulturnog centra , Gradske galerije i Regionalnog centra za profesionalno obrazovanje odraslih.

You may also like...