Galerija Reflektor dobitnik nagrade „Jelena Šantić“

BEOGRAD – Udruženje vizuelnih umetnika Užice i galerija Reflektor dobitnici su nagrade „Jelena Šantić“ za hrabri iskorak novih kulturnih praksi za 2016-2017. godinu.

Galerija Reflektor je nagrađena za hrabrost i iskorak ka stvaranju nove lokalne umetničke zajednice kroz udruživanje i saradnju sa javnim i privatnim sektorom, kao i zalaganje za očuvanje kulturnog nasleđa grada.

Nagrada je dodeljena i Marijani Cvetković za doslednost u radu i promociji savremenog plesa, a priznanje Tatjani Nikolić za izuzetan doprinos u unapređenju položaja mladih profesionalaca u kulturi, umetnosti, kreativnim industrijama i medijima.

Nagradu kojom se neguje sećanje na baletsku umetnicu i mirovnu aktivistkinju Jelenu Šantić (1944-2000), dodeljuje istoimeni Fond u saradnji sa Grupom 484 i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju. Nagrađuju se oni koji svojim kulturnim praksama značajno doprinose borbi za ljudska prava i afirmaciji pojedinca i malih grupa u društvenim promenama.

You may also like...