EU milion evra ulaže u primarnu selekciju otpada u Užicu (VIDEO)

UŽICE-U Užicu i Tuzli 5000 domaćinstava obuhvaćeno je projektom „Predgrađa recikliraju“ ,koji treba da doprinese unapređenju efikasnosti javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom i uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada u prigradskim naseljima ova dva grada.

Kako je istaknuto na današnjoj konferenciji za medije povodom zvaničnog početka realizacije projekta,njegova vrednost je preko 710 hiljada evra ,a finansira se sredstvima predpristupne pomoći Evropske unije kroz Program prekogranične saradnje Srbije-Bosna i Hercegovina.

Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ iz Užica,koja radi od 2011.godine i prima otpad iz 9 lokalnih samouprava sa područja Zlatiborskog i Moravičkog okruga.

“ Za proteklih 8 godina na deponiju je stiglo 572.000 tona komunalnog otpada,od kojih je 33.000 tona odvojeno kao sekundarna sirovina.To je nedovoljno,jer na Duboko dolazi mešan otpad,od koga samo mali deo može da se vrati u cirkularnu ekonomiju.Zato od ovog projekta očekujemo smanjenje troškova,zastoja i kvarova i finansijsku dobit“,rekao je direktor Dubokog Momir Milovanović.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović istakao je da je evropska tendencija,ali i da pravna legislativa nalaže da se otpad na deponijama maksimalno redukuje.

„Takođe koncept cirkularne ekonomije koji podrazumeva da sirovina bude permanentno u upotrebi,zahteva primarnu selekciju,jer kroz nju se dobija kvalitetna sirovina za reciklažnu industriju.Više sirovina znači i nova radna mesta ,a najvažnije je da na taj način čistimo naše deponije i gradove“,naglasio je Radović.

Projekat “ Predgrađa recikliraju“  predviđa i povećanje tehničkih i kadrovskih kapaciteta komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje otpada  u Užicu i Tuzli.

„U Užicu će biti nabavljeno 5000 kontejnera,kamion smećar,20 kontejnera za staklo i 300 kompostera.Svako prigradsko domaćinstvo početkom naredne godine dobiće po 2 kontejnera za selekciju otpada“,rekla je direktorka užičkog Bioktoša Mirjana Radivojčević.

Direktorka Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džamila Agić istakla je značaj edukacije stanovništva i najavila uspostavljanje sistema monitoringa za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i kućno kompostiranje .

Gradonačelnik Užica Tihomir Petković najavio je da je ovaj grad dobio još jedan projekat koji finansira EU preko IPA fondova u vrednosti od 550.000 evra.

„Tako ćemo sa skoro milion evra koje sufinansira Evropska unija imati sve preduslove da do kraja 2021.godine Užice bude grad za primer u Srbiji u rešavanju pitanja primarne selekcije komunalnog otpada“,naglasio je Petković.

Projekat „Predgrađa recikliraju-Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle“ trajaće 18 meseci.Pored Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko u njemu učestvuju i JKP Komunalac iz Tuzle,Centar za ekologiju i energiju Tuzla i JKP Bioktoš iz Užica.

You may also like...