Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom

SRBIJA – Forum mladih sa invaliditetom i Udruženje studenata sa hendikepom raspisali su poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva koje rade sa mladima, u okviru konkursa “Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva”.

Pravo da konkurišu imaju organizacije civilnog društva koje se bave mladima ili rade sa mladima. Nosilac projekta mora biti pravno lice, neprofitna organizacija, lokalna organizacija civilnog društva koja je organizovana kao udruženje za mlade ili udruženje mladih ili organizacija civilnog društva koja u svom Statutu prepoznaje mlade kao jednu od ciljnih grupa.

Prema uslovima konkursa organizacije koje apliciraju za sredstva moraju biti registrovane u Republici Srbiji i moraju biti direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta. Rok za dostavljanje predloga je 22. novembar.

Poziv je objavljen u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” i realizuje ga Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu, dok su Ministarstvo omladine i sporta i Tim za  socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije saradnici na projektu. 

Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

You may also like...