Dan belog štapa (VIDEO)

UŽICE-Savez slepih Srbije, zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe i ove godine obeležava 15. oktobar, svetski Dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. Ovu priliku ikoristili su i u Užicu da ukažu na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji.

Korisnici belog štapa suočavaju se sa problemom nepristupačnog okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nebezbedne trotoare. Celokupno osoblje koje radi u saobraćaju treba edukovati kako da se ponaša prema slepim osobama koje se samostalno kreću, kao i prema onima koje imaju pratioca.

Beli štap predstavlja simbol slobode, nezavisnosti, samostalnosti i poverenja, jer omogućava slepoj osobi da se kreće slobodno i sigurno.

U članu 9 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom od država-potpisnica se traži da osobama sa invaliditetom, pa tako i slepim osobama, omoguće dostupno okruženje, pa samim tim i veću samostalnost u okviru zajednice. Ovo se omogućava primenom univerzalnog dizajna, što uključuje i dostupnost uređaja i aplikacija za računare i mobilne telefone kako bi slepi preko svojih čitača ekrana mogli nesmetano da ih koriste.

Usko vezan za samostalnost slepih je i problem potpisa odnosno faksimila. Potrebno je što pre rešiti ovaj problem, kako bi se slepima omogućilo da njihov potpis u svim situacijama važi jednako kao i potpis ostalih građana, budući da država i svojim Ustavom garantuje ravnopravnost svih građana, pa tako i slepih.

Obrazovanje je još jedan od problema sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida, posebno kad je reč o učenicima u inkluzivnom obrazovanju. Rezultat inkluzivnog obrazovanja ne sme biti samo da dete oštećenog vida ostane u krugu porodice, jer je to njegovo pravo, nego i da, ostajući sa svojim roditeljima, stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan član društva u kome živi.

Jedan od najvećih problema predstavlja zapošljavanje, posebno visoko obrazovanih slepih osoba. Stvaranjem uslova za zapošljavanje slepih ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.

Za ostvarivanje svih ovih i drugih prava slepih neophodan je pristup pomagalima. Specijalna pomagala omogućavaju slepima da svoje potrebe (koje se ne mogu smatrati posebnim) realizuju kao i svi drugi građani, samo na nešto drugačiji način.
Savez slepih Srbije, koji zastupa interese oko 12000 slepih i slabovidih osoba u Srbiji, poziva sve državne organe, institucije, kompanije i druge zainteresovane strane da se aktivno uključe u rešavanje ovih i mnogih drugih problema sa kojima se suočavaju slepi, boljom implementacijom postojećih i prilagođavanjem novih zakona ili izmena i dopuna postojećih zakona potrebama slepih i slabovidih. Celokupnu javnost pozivamo da shvati važnost podrške slepim i slabovidim osobama, da invalidnost nije stvar izbora i da je svaka podrška, od podrške vozača u vozilima javnog prevoza pa do one poslodavca na radnom mestu za slepe neizmerno značajna i potrebna.

Apelujemo na sve državne institucije da građanima oštećenog vida u potpunosti omoguće ostvarivanje svih prava koje im po osnovu invaliditeta pripadaju, a posebno kompenzacionih prava i da, u skladu sa realnim mogućnostima, učine dodatne napore da se uživanje tih prava pre svih dodatak za pomoć i negu drugog lica uveća.

Posmatrajte nas kroz naše sposobnosti a ne kroz invaliditet koji imamo i pružite nam šansu da budemo jednaki članovi zajednice u kojoj živimo,navodi se u saopštenju Saveza slepih.

You may also like...

Ostavite odgovor

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.