ZZJZ:Malo se lakše diše (VIDEO)

UŽICE- U poslednja dva dana zbog povoljnijih meteoroloških uslova,došlo je do blagog poboljšanja kvaliteta vazduha u Užicu,iako je koncentracija čađi u centru grada dvostuko povišena,izjavila je za ZOOMUE  načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Užice Olivera Janjić.

„U prva tri dana januara imali smo zadovoljavajući kvalitet vazduha.Do pogoršanja dolazi od 4. januara,da bi 8.januara izmerene najviše vrednosti čađi 169 migrograma po metru kubnom,što je više od tri puta od dozvoljenih 50 migrograma.Sada je količina čađi 109 migrograma“ ,kaže Janjićeva.

Ona preporučuje zbog zdravstvenih problema koje može izazvati velika količina čađi,  osobama sa srčanim i plućnijim oboljenjima, starijim građanima i deci, da, ako su mogućnosti, skrate boravak napolju, ostanu kod kuće i smanje aktivnosti.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, nezdrav je bio kvalitet vazduha u Sevojnu do jutros do 9 sati.

Po rečima članice Gradskog veća zadužene za zaštitu životne sredine Dunje Đenić u poslednjih 5 do 6 godina postoji napredak u rešavanju problema aerozagađenja,zahvaljujući merama koje gradsko rukovodstvo preduzima.

„Imamo dvostruko manji broj dana sa prekoračenjima graničnih vrednosti suspendovanih materija,kao i znatan pad koncentracije čađi u vazduhu.Grad je od 2010. godine izvršio konverziju 80 odsto kotlarnica Gradske toplane na gas.U 2018. i 2019. godini izgradićemo i novu kotlarnicu na gas ,koja će obuhvatiti i postojeće tri koje ne mogu sada iz tehničkih razloga da se konvertuju“, kaže Đenićeva.

Ona ističe i da se već tri godine  sprovodi projekat sufinansiranja mera energetske efikasnosti za individualne objekte,kako bi se smanjio negativan uticaj čak 15000 individualnih ložišta u gradu.

Đenićeva naglašava da će se grad Užice ponovo obratiti Ministarstvu za zaštitu životne sredine za pomoć u rešavanju problema aerozagađenja,koji ,kako kaže,prevazilazi okvire i mogućnosti bilo koje lokalne samouprave,a ne samo grada Užica.

You may also like...