ZZJZ Užice: Nema vodotoka prve klase

UŽICE – Nema vodotoka prve klase, odnosno odličnog ekološkog statusa, potvrdila su ispitivanja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Užica koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Užice.

Vodotok druge klase, odnosno dobrog ekološkog statusa je reka Petnica pre uliva u Đetinju ispod Potpećke pećine.

Vodotoci treće klase, odnosno umerenog ekološkog statusa su Duboki potok pre i posle spajanja sa Turskim potokom, reka Sušica pre uliva u Đetinju i Derventa pre uliva u Đetinju u Potočanjima.

Lužnica

Vodotoci četvrte klase, odnosno slabog ekološkog statusa su Volujački potok pre uliva u Đetinju, potok Gumbor pre spajanja sa Krivajom, Turski potok na profilu ispod Regionalne deponije „Duboko“ i reka Lužnica kod mosta u Lunovom selu.

Vodotoci pete klase, odnosno lošeg ekološkog statusa su potok Krivaja pre spajanja sa potokom Gumbor i Carinski potok ispod deponije Sarića osoje.

Iz Zavoda se navodi da se vodotoci dobrog, umerenog i slabog ekološkog statusa mogu koristiti za piće uz prethodni tretman i navodnjavanje, dok se vodotoci lošeg ekološkog statusa ne mogu koristiti ni u jednu svrhu.

Iz Zavoda navode i da je uočen loš kvalitet površinskih voda u blizini deponija i da je posebno važno saniradi prolaze ocednih voda deponija, kao i ispuste otpadnih voda u blizini Krivaje i registrovati potencijalne zagađivače.

You may also like...