Zlatibor bez barijera (VIDEO)

ZLATIBOR – Zlatibor je planina koja se izgradnjom rampi i spuštanjem ivičnjaka prilagođava osobama sa invaliditetom. Sve se to sprovodi u okviru projekta „Zlatibor bez barijera“ Udruženja građana „Inkluzija osoba sa invaliditetom“, uz podršu opštine Čajetina.

Radovan Savić je već deset godina vezan za kolica i gleda da u svemu bude samostalan, pa mu rampe koje su izgrađene na prilazima Kraljevom Trgu, Pošti, Biblioteci, a pre svega Domu zdravlja u mnogome pomažu.

„Mnogo je lakše, ne moramo nikoga da vodimo sa sobom, možemo samostalno da dolazimo kod lekara, na previjanja ili injekcije“, kaže Savić.

U okviru projekta „Zlatibor bez barijera“ samo ove godine spušteno je 47 ivičnjaka u centru Zlatibora. To olašava i Aleksandru Radišiću da dolazi na posao u Turističku organizaciju Zlatibor i radi na poboljšanju uslova za turiste, osobe sa invaliditetom. Radišić je i paraatletičar, pa se nada da će u dogledno vreme pored razvijenog sportskog turizma Zlatibor biti i mesto gde će se pripremati i paraolimpijci u Sportskoj hali na Zlatiboru.

„Dvoranski svi sportovi se mogu trenirati u Hali, imamo male rekonstrukcije oko kupatila, tako da će i ona biti prilagođena u skorijem periodu“, kaže Radišić.

U narednom periodu neophodno je uraditi još rampi na objektima javne namene, spustiti još ivičnjaka, prilagoditi ugostiteljske objekte, pristup bankama, apotekama i bankomatima. Na ovoj planini, samo u dva hotela  su prilagođene sobe.

„Udruženje je razgovaralo sa direktorima hotela i apelovalo da izvrše u narednom periodu male prepravke u sobama, kako bi osobe u kolicima mogle da uđu u sobe i nesmetano koriste kupatila“, dodaje Radišić.

U planu je izgradnja javnog  toaleta za osobe sa invaliditetom i izrada mape pristupačnosti na kojoj će biti prikazani svi objekti dostupni ovim osobama.  A ono što ove osobe još muči je i nesmotrenost vozača koji se parkiraju na njihova obeležena mesta.

„Naprimer, imaju tri označena parking mesta, a na dva su parkirani auti koji nemaju nalepnicu osoba sa invaliditetom, a onda moramo da se parkiramo na mesta koja nisu obeležena za nas i dolazimo u situaciju da nas druga vozila zagrade“, žali se Savić.

Iz Udruženja apeluju na vozače da imaju obzira prema osobama sa invaliditetom, a na vlasnike budućih objekata na Zlatiboru da ih imaju na umu i prilagode objekte njihovim potrebama.

You may also like...