Zetski dom Dokle pogled seže (VIDEO)

UŽICE – Kraljevsko pozorište Zetski dom sa Cetinja izvelo je treće festivalske večeri predstavu Dokle pogled seže u režiji Arpada Šilinga.

Priča je o životu koji živimo.Počinje sa troje radnika koji ostaju bez posla,a završava se sa mladima koji odlaze u inostranstvo sa dilemom gde bi im bilo bolje.

Tekst je nastao od glumaca i njihovih improvizacija na zadate teme.

„Radili smo vredno improvizacije i kada smo se posle 10 dana suočili sa tekstom,krenuo je proces od spolja ka unutra.Nas osmoro igramo 25 likova“,kaže Varja Đukić.

Srđan Grahovac ističe da je scena bez dekora,promene svetla,sve je na glumcu.

„Reditelj Arpad Šiling je odlučio šta će od naših improvizacija ući u tekst.Iznosili smo svoja mišljenja o ljudima u bezizlaznim situacijama i kako da iz njih izađu i iz svega toga je nastala predstava“,priča Grahovac.

Nada Vukčević ističe da predstava ima otvoren kraj.

„Kraj će svako videti onako kako sam želi,kao tračak nade ili potpuni pad.Svi smo kovači svoje sudbine i šta će se desiti sa mladima na kraju niko ne zna“,kaže Vukčevićeva.

„Pozorište je angažovana stvar i ako ne provocira i ne izaziva onda mi glumci treba da se bavimo nekim drugim poslom.Likove nismo nazivali drugim imenima,već koristimo lična imena,jer smo to svi mi koji prolazimo kroz razne životne faze,“kaže Zoran Vujović.

Publika je predstavu Dokle pogled se\e ocenila sa 4,38.

You may also like...