Zašto suđenja traju?

UŽICE – U užičkom Osnovnom sudu organizovana su „Otvorena vrata pravosuđa“, a govorilo se o rezultatima rada suda, statističkim podacima vezanim za rešene i nerešene predmete kao i o predmetima koji se vode kao „stari“ i koji iz objektivnih i subjektivnih razloga još uvek nisu rešeni.

Razmotreno je i pitanje dužine trajanja sudskih postupaka, a bilo je reči i o negativnom publicitetu pravosuđa u javnosti, nepoverenju građana u rad pravosudnih organa, ali i merama koje Osnovni sud u Užicu preduzima radi efikasnijeg i bržeg okončanja sudskih postupaka.

Dužina trajanja postupaka i dalje je jedan od najvećih problema pravosuđa u Srbiji. Učesnici jučerašnje diskusije „Zašto suđenja traju?“ u Osnovnom sudu u Užicu, koji sedmi put zaredom organizuje „Otvorena vrata pravosuđa“, složili su se da je potrebno objektivno i nepristrasno sagledati problematiku postojanja postupaka koji dugo traju i što je još važnije građanima vratiti poverenje u rad pravosudnih organa.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ realizuju Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Vrhovni kasacioni sud uz podršku USAID-a.

You may also like...