Za „Svračkovo“ oko 480 miliona dinara

BEOGRAD, ARILJE – Od 771 milion dinara opredeljenih za uređenje i korišćenje voda u Budžetskom fondu za vode 479,7 miliona dinara planirano je za izgradnju brane sa akumulacijom Arilje profil „Svračkovo“, a za branu sa akumulacijom „Stubo-Rovni“ kod Valjeva opredeljeno je 20,6 miliona dinara.

Ovo je predviđeo Programom upravljanja vodama u ovoj godini, koji je utvrdila Vlada Srbije, opredelivši potrošnju od 4,35 milijardi dinara iz Budžetskog fonda za vode, od čega je četiri milijarde dinara za finansiranje novih poslova, a ostatak za obaveze i poslove iz 2019. godine, objavljeno je u Službenom glasniku.

Za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda ukupno je opredeljeno 3,27 milijardi dinara.

Za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka je 1,45 milijardi dinara, a za redovno održavanje 1,35 milijardi dinara.

Za poslove planiranja i međunarodne saradnje iz budžetskog fonda za vode opredeljeno je 246,3 miliona dinara, dok je za zaštitu voda od zagađivanja ukupno izdvojeno 56,4 miliona dinara.

Tanjug

You may also like...