Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini 12 konkursa (VIDEO)

UŽICE – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva i konkursa za realizaciju programa i mera zapošljavanja u 2019. godini. Reč je o merama za dodatno obrazovanje i obuke, subvencijama za zapošljavanje, javnim radovima i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nacionalna služba za zapošljavanje je za ove programe izdvojila četiri milijarde dinara i dodatnih 550 miliona za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom.  Konkursi su raspisani od 22. februara i traju do 28. novembra, izuzev konkursa za samozapošljavanje koji traje do 22. aprila i konkursa za organizovanje i sprovođenje javnih radova koji traje do 29. marta. Merama će biti obuhvaćene teže zapošljive kategorije kao što su mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, osobe sa invaliditetom, Romi i korisnici socijalne novčane pomoći. Mere su usmerene na zapošljavanje u privatnom sektoru.

„Raspisali smo 12 javnih poziva i konkursa, a dva nova programa su za pripravnike do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem. U prošloj godini smo utrošili 130 miliona dinara za realizaciju svih programa i mera i obuhvatili oko 900 lica što je osam odsto nezaposlenih. Nadamo se da ćemo ove godine imati i veća sredstva na raspolaganju, pa omogućiti veće zapošljavanje „, navela je direktorka NSZ filijale Užice Zorica Milošević.

Grad Užice će kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja izdvojiti 11 miliona dinara za šest mera podrške aktivnoj politici zapošljavanja, od čega je devet miliona opredeljeno za udruživanje sa NSZ-om, a dva miliona će biti izdvojeno za meru za koju bude najveća zainteresovanost.

Programi koje grad Užice podržava su: program stručne prakse, sticanja praktičnih znanja, zapošljavanje teže zapošljivih lica, samozapošljavanje, javni radovi i mere tehničke podrške u zavisnosti od tržišta rada.

„Mi kroz ove mere planiramo da angažujemo oko 110 lica, to je manje nego prošle godine kada je angažovano 148, ali je to zato što smo povećali izdavanja nezaposlenima i poslodavcima da bi ih stimulisali da se prijavljuju na konkurse“, rekao je član Gradskog veća Užica zadužen za socijalnu politiku Vidoje Drndarević.

On je dodado i da je Lokalni akcioni plan zapošljavanja ove godine usklađen sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i lokalne samouprave mogu kroz program javnih radova angažovati samo osobe sa invaliditetom i to najmanje tri lica po zahtevu poslodavca.

Na evidenciji NSZ filijale Užice trenutno je 9260 nezaposlenih lica, od kojih je 3700 sa teritorije grada Užica. Najviše je lica sa trećim i četvrtim stepenom obrazovne spreme, 25 odsto su nekvalifikovana lica, a oko 10 odsto su lica sa sedmim stepenom stručne spreme. Kada je reč o starosnoj strukturi 21 odsto čine lica mlađa od 30 godina, a 34 odsto su lica starija od 50 godina.

Podaci užičke filijale su da oko 70 odsto lica koja dobiju subvenciju za samozapošljavanje nastavljaju biznis i nakon godinu dana, a da su efekti programa sticanja praktičnih znjana da se oko 90 odsto lica trajno zaposli.

 

You may also like...