Za lokalnu infrastrukturu 500 miliona u narednoj godini

UŽICE-Na sednici Skupštine grada  užički odbornici izglasali su odluku o budžetu za 2018. godinu prema kojoj će on iznositi 2,750 milijardi dinara i biće za 100 miliona veći od osnovnog budžeta za 2017. Kako je obrazloženo budžet je realno isplaniran i odgovara potrebama građana jer je sa njima, kod izrade i opredeljenja budžetskih stavki, ostvarena puna komunikacija.

U 2018. predviđeno je uzimanje kreditne linije od 150 miliona, što predstavlja manji iznos u odnosu na kredite iz prethodnih godina. Najveći priliv sredstava očekuje se od poreza na dohodak i od poreza na imovinu, dok će se kod rashoda najznačajniji deo sredstva upotrebiti za infrastrukturu i investicije. Sa oko 500 miliona dinara, finansiraće se izgradnja i rekonstrukcija ulica i puteva, projekti ambijentalnog uređenja grada, zatim ulaganja u puteve i vodovode u mesnim zajednicama, kanalizaciju i javnu rasvetu. Značajnija sredstva opredeljena su u 2018. godini i za aerodrom Ponikve, razvoj visokog školstva, za sportsku salu u Sevojnu, za drugu fazu izgradnje fabrike vode.

 

Prihvaćene su odluke o izmenama i dopunama odluka koje se odnose na naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, na lokalne komunalne takse,  boravišnu taksu, namensko trošenje sredstava solidarne stambene izgradnje i utvrđivanje prihoda koji pripadaju gradskoj opštini Sevojno u 2018.

Posle ostavke Petra Blagojevića na mesto člana Gradskog veća, Marija Trmčić Bogojević, diplomirani ekonomista, izabrana je u Veće  za oblast obrazovanja, kulture, omladine i sporta. Istovremeno, Zoran Cvetić, diplomirani slikar, izabran je za direktora Gradske galerije.

 

Usvojen je Lokalni akcioni plan usmeren na poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti i Kadrovski plan gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada, dok inicijativa za vraćanje spomenika Josipu Brozu Titu na Trg nije dobila većinu u Skupštini.

 

You may also like...