Za izgradnju brane Arilje 450 miliona dinara

BEOGRAD – Vlada Srbije donela je Program upravljanja vodama kojim je utvrđeno da će ukupna državna ulaganja ove godine biti 3,9 milijardi dinara, od čega je 3,7 milijardi za nove poslove.

Za uređenje i korišćenje voda planirano je 755 miliona dinara državnog ulaganja a od toga će izgradnja brane sa akumulacijom „Arilje“, čija je prioritetna namena snabdevanje vodom za piće Čačka, Gornjeg Milanovca, Arilja, Požege i Lučana, biti finansirana sa 450 miliona dinara, dok će sa 51 milion dinara biti plaćeni radovi na brani „Stubo-Rovni“ kod Valjeva.

Iz budžeta Republike Srbije sa gotovo 2,9 milijardi dinara biće finansirano uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, od čega će 1,3 milijardi dinara biti potrošeno na održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplava, erozija i bujica, a sa 544 miliona dinara biće finansirano održavanje objekata za odvodnjavanje.
Tanjug

You may also like...