Za 3 meseca selektovano 68 tona otpada

UŽICE-Posle 3 meseca preuzimanja komunalnog otpada iz plavih kanti, u 2.500 užičkih domaćinstava, prikupljeno je 68 tona otpada. Oko 40 odsto čini otpad namenjen daljim procesima reciklaže, dok je okvirno 60 odsto usmereno u cementnu industriju, kao energent.

Od presudne važnosti je znati da je svih 68 tona završilo van deponije, da nije zatrpano na njoj, čime se produžava njen vek trajanja. Urađena je i morfologija otpada preuzetog iz domaćinstava i utvđeno da u njemu dominiraju karton i papir, a slede ih PET ambalaža i folija.

Nastaviće se sa primarnom selekcijom otpada, u očekivanju značajno većih količina kako vreme bude odmicalo, a sistem se dodatno uhodavao,navodi se u saopštenju nadležnih iz projekta Ere recikliraju.

You may also like...