Voda za piće samo na pet javnih česmi

UŽICE-Na zahtev Fonda za zaštitu životne sredine grada Užica obavljeno je ispitivanje higijenske ispravnosti vode sa javnih česmi na teritoriji grada Užice.Rezultati ispitivanja pokazuju da je  voda higijenski ispravna na pet javnih česmi, neispravna sa bakteriološkog aspekta na 25 javnih česmi, na tri česme   voda  je higijenski neispravna i sa bakteriološkog i sa fizičko- hemijskog aspekta.

Javne česme su alternativni objekti vodosnabdevanja. Vodni objekti su kaptaže koje se ne održavaju redovno, a vode su izvorske -“sirove” što znači da ne prolaze kroz postupke
prečišćavanja i dezinfekcije. Imajući u vidu da ne postoji apsolutna bezbednost korišćenja vode sa javnih česama, neophodna je opreznost prilikom korišćenja vode za piće.
Higijenski ispravne vode za piće su sa sledećih javnih česmi:
1. Javna česma u Carinskoj ulici
2. Vidića česma u Adi Užice
3. Javna česma u Ratarskoj ulici
4. Žunića česma Skržuti
5. Javna česma kod Šarganskog tunela
Higijenski ispravne vode na česmama nisu siguran pokazatelj zdravstveno bezbednog korišćenja jer ispitivane javne česme nisu redovno kontrolisane. Voda sa ovih česmi može
se koristiti za pripremanje hrane a za piće nakon prokuvavanja (10 minuta voda ključa).

Higijenski neispravne vode za piće sa bakteriološkog aspekta su sa sledećih javnih česmi:
1. Biser voda u Krčagovu
2. Javna česma Jovanova voda u Vrelima
3. Javna česma Jovanovac u Adi
4. Javna česma ispod Potpećke pećine
5. Javna česma Bioska
6. Javna česma Panića Kremna
7. Spomen česma na Ćelovini-Partizanska česma Mendino brdo
8. Javna česma Grozničavac Užice
9. Javna česma Zukovina Užice
10. Badanj česma Hercegovačka ulicaUžice
11. Jovanova voda Jelova Gora Užice
12. Desankina česma na Čakovini-Užice
13. Javna česma na Belim vodama
14. Javna česma Apotekara Subotića na Pori
15. Javna česma Kameno korito-Užice
16. Cokalina česma u Solunskoj –Užice
17. Velika česma u Takovskoj ulici Užice
18. Savića česma u Skržutima
19. Javna česma Ravni
20. Javna česma Spalovića Užice
21. Javna česma Karan
22. Javna česma u Krvavcima kod škole
23. Olgina česma Užice
24. Javna česma posvećena Petru Barjaktareviću u Šarganu
25. Javna česma u Zbojštici
Higijenski neispravne vode za piće sa bakteriološkog aspekta je voda za piće koja nije zdravstveno bezbedna za korišćenje i može se koristiti u vanrednim okolnostima ali isključivo nakon prokuvavanja (10 minuta voda ključa) za pripremanje hrane i za piće.
Higijenski neispravne vode za piće sa bakteriološkog i fizičko- hemijskog aspekta su sa sledećih javnih česmi:
1.Krsmanova česma u Vojvođanskoj ul. Užice
2. Javna česma Slanuša (donja cev)Užice
3. Javna česma Kuka Užice
Higijenski neispravne vode za piće sa bakteriološkog i fizičko- hemijskog aspekta je voda za piće koja se ne može koristiti za piće.
Javne česme sa higijenski neispravnom vodom moraju biti vidno obeležene sa tablom «voda nije za piće».

You may also like...