Više od 400 hiljada dinara za porodice koje su pretrpele štetu od požara

UŽICE – Gradsko veće je odlučilo da dodeli ukupno 410 hiljada dinara kao vid jednokratne pomoći radi ublažavanja šteta nastalih u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Reč je o porodicama koje su pretrpele štete od požara, odnosno klizišta.

Članovi Veća su, na ovoj 73. sednici, utvrdili predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Statut Istorijskog arhiva, podržali predlog JKP „Duboko“ o usklađivanju njihovog osnivačkog akta sa Zakonom o javnim preduzećima i dali saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „Bioktoš“ o dopuni Poslovnika o radu ovog užičkog javnog preduzeća.

You may also like...