Velike izmene za paušalce

BEOGRAD – Usvajanjem izmena i dopuna Uredbe o paušalnom oporezivanju onih koji imaju prihode od samostalne delatnosti, obezbediće se veća predvidljivost poslovanja.

Privredna komora Srbije smatra da će se nakon usvajanja izmena i dopuna Uredbe o uslovima za paušalno oporezivanje onih koji imaju prihode od samostalne delatnosti, obezbediti veća predvidljivost poslovanja i značajno doprineti razvoju preduzetništva u Srbiji.

Vlada Srbije je na sednici usvojila izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Novousvojenim izmenama, piše u saopštenju vlade, omogućeno je izdavanje poreskih rešenja za delatnosti iz takozvane pete grupe u koju spadaju profesionalne delatnosti, kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri…

U kategoriju drugih profesionalnih delatnosti, navode, potpada većina preduzetnika iz informacionog sektora.

Aleksandar Kemiveš iz PKS ocenjuje da je donošenje izmene Uredbe koja uređuje paušalno oporezivanje rezultat, kako je rekao, rada vlade i premijerke Ane Brnabić.

Premijerka je, podseća Kemiveš, u svom ekspozeu obećala da će vlada sa njom na čelu raditi na unapredenju poslovnog ambijenta u Srbiji.

„Paušalci će od sada tačno znati kolika je njihova obaveza, a neće biti situacija kao do sada da im se obaveze nagomilaju. Uredba direktno obezbeđuje veću predvidljivost poslovanja, a samim tim, i bolju pravnu sigurnost, što u sinergiji sa podsticajnim programima vlade za MSPP sektor, značajno doprinosi razvoju preduzetništva“, kaže Kemiveš.

Izmenama Uredbe, kaže se u saopštenju vlade, preciziraju se kriterijumi za određivanje visine paušalnog poreza, što će dovesti, ističu, do veće pravne sigurnosti i predvidivosti poslovanja preduzetnika i efikasnije naplate poreza.

„Preduzetnici su preko PKS ukazali vladi na ovaj problem, a vlada je reagovala i poslušala glas privrede. Jako je važno da vlada čuje privrednike i da zajedno radimo na poboljšanju uslova za poslovanje“, ističe Kemiveš.
Izvor : B92

You may also like...