Veće za izradu plana detaljne regulacije za tunel ispod Kadinjače

UŽICE-Gradsko veće na današnjoj sednici utvrdilo je predlog odluke o izradi  planova detaljne regulacije i to za tunel ispod prevoja Kadinjača, na deonici državnog puta Dub-Dubci i za ulicu Strahinjića Bana, kao i o izmenama i dopunama plana generalne regulacije „Sevojno“ koji se odnosi za deo lokacije Bojovića vodenica.

Većnici su prihvatili i  programe poslovanja za 2018. godinu koje su izradili „Bioktoš“, „Vodovod“, „Veliki park“, „Stan“, „Niskogradnja“ i „Duboko“.
Gradsko veće je donelo naredbu kojom je utvrđen operativni plan odbrane od poplava za područje grada Užica za vode II reda u 2017. godini.
Saglasnost je data Turističkoj organizacije Užice da može promeniti cene ulaznica za posetu Potpećkoj pećini. Cene ulaznica nisu menjane od 2012. godine i sada su određene u sledećim iznosima: za pojedinačne posete odraslih sa 200 na 300 dinara, pojedinačne za decu sa 150 na 200, dok će grupne ulaznice za odrasle koštati 240 umesto dosadašnjih 160 dinara, a grupne za decu 170 umesto 120 dinara. Nove cene primenjivaće se po početku sezone rada 2018.

You may also like...