Užički budžet za 2019. godinu 2,93 milijarde dinara

UŽICE – Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog odluke o budžetu grada za 2019. godinu. Prema predlogu, užički budžet u narednoj godini iznosiće 2,932 milijarde dinara što je za 182 miliona više od osnovnog budžeta za 2018. godinu. Po svojim karakteristikama, budžet je realan i razvojan, sadrži u sebi gradske strateške ciljeve, kao i uvećanje, naročito, na pozicijama za infrastrukturne investicije, socijalnu zaštitu, sport, energetsku efikasnost, ambijentalno uređenje grada.

Najviše prihoda očekuje se od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit, 1,4 milijarde, od poreza na imovinu, 322 miliona dinara i od prodaje dobara i usluga, 260 miliona dinara. Budžetom je predviđeno i podizanje kredita od 150 miliona dinara.

Preko milijardu dinara utrošiće se na investicije, među kojima su izgradnja industrijske zone Bela Zemlja, visokoškolsko obrazovanje, razvoj turizma i energetske efikasnosti, socijalna zaštita.

Članovi Veća prihvatili su predloge Kadrovskog plana gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada i Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradskoj opštini Sevojno u narednoj godini. Na osnovu veličine teritorije, broja stanovnika, broja zaposlenih i broja poreskih obveznika poreza na imovinu, za 2019. godinu, predloženo je 1,08 odsto od poreza na zarade, 0,60 odsto od poreza na druge prihode i 1,62 odsto od poreza na imovinu.

Prihvaćeno je da i ovogodišnja cena za pojedinačan ulazak na Gradsko klizalište bude 150 dinara. Saglasnost je data Gradskoj toplani za povećanje cene grejanja i ona će, za stambeni prostor, od 1. januara 2019. godine iznositi 99,96 dinara po kvadratnom metru. Ova cena je bez PDV-a. Gradska toplana je ovo povećanje uradila zbog velikog skoka energenata na tržištu, u skladu sa metodologijom Vlade. Inače, Toplana je u 2016. godini, kada je došlo do pada energenata na svetskom tržištu, u dva navrata smanjivala svoje cene grejanja.

 

You may also like...