Užički budžet 2,95 milijardi po drugom rebalansu

UŽICE – Gradsko veće Užica je, na današnjoj sednici, utvrdilo predlog drugog rebalansa budžeta koji bi iznosio 2,95 milijardi dinara, što je za 20 milijardi više od osnovnog budžeta koji je predviđao 2,75 milijardi dinara u gradskoj kasi, a koji je prvim rebalansom uvećan na 2,87 milijardi dinara.

Članovi Veća utvrdili su ove najnovije izmene u budžetu jer su, od prvog rebalansa, dobijena sredstva od Ministarstva kulture i informisanja, Komesarijata  za izbeglice, kao i od kapitalnog namenskog transfera. Istovremeno, analize devetomesečnog izvršenja budžeta i procene ostvarenja do kraja godine pokazale su da će se budžetski prihodi realizovati u većoj meri od prethodne procene. Na rashodovnoj strani izvršene su preraspodele između pozicija, a po zahtevima i potrebama budžetskih korisnika.

Prihvaćeni su predlozi rešenja kojima se daje saglasnost na izmene programa poslovanja javnih preduzeća “Aerodrom Ponikve” i “Užice razvoj” na izmene i dopune odluka o gradskim upravama i kadrovskog plana gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije, kao i na odluku o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica.

U delu urbanizma utvrđeni su predlozi odluka koji se odnose na posebne uslove za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana, na izmene i dopune Plana generalne regulacije “Sevojno” na lokaciji “Bojovića vodenica” i na izmene programa postavljanja privremenih objekata koje se odnose na Arheološki park sa replikom neolitskog naselja u selu Stapari.

Diplomiranom pravniku Gordani Uroševiću produžen je mandat vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, diplomirani ekonomista Dragan Marjanović predložen je za člana Nadzornog odbora “Bioktoša”, dok su izmene izvršene u sastavima školskih odbora “Dušana Jerkovića”, “Radoja LJubičića”, Užičke gimnazije i “Bogosava Jankovića” u Kremnima, kao i u Upravnom odboru Predškolske ustanove “Užice”.

You may also like...