Užički budžet 2,75 milijardi dinara u narednoj godini

UŽICE-U subotu je održana javna rasprava o nacrtu prihoda i rashoda budžeta grada Užica za 2018. godinu. Nacrt, koji predviđa budžet od 2,75 milijarde dinara, predstavili su gradonačelnik Tihomir Petković, član Gradskog veća zadužen za budžet i finansije Miodrag Petković i načelnica Gradske uprave za finansije Mirjana Drndarević.

 

Gradonačelnik Petković naveo je da je budžet realan, a dokaz za to je ostvarenje ovogodišnjeg budžeta.

„Budžet za 2017. će se do kraja godine ostvariti u procentima između 98,5 i 100. U odnosu na osnovnu verziju ostvarenje je preko 100% jer su bila dva rebalansa kojima je uvećan početni budžet. Potpuno smo likvidni, nemamo nikakvih dugovanja i neizmirenih obaveza, a na računu je 254 miliona dinara.“ – argumentovao je Petković ističući da je to veliki uspeh kada se zna da je zatečeno 330 miliona dinara neizmerenih pristiglih obaveza: „Kreditnu zaduženost smo u odnosu na to vreme podigli samo za 50 miliona. Mislim da smo se ponašali domaćinski, s tim da mislim da ima prostora gde treba zavesti još reda i ostvariti još bolje rezultate. Ključni cilj nam je da i u narednim godinama radimo te finansijske racionalizacije i sprečimo odlivanje novca na nižim nivoima“,rekao je Petković.

 

Miodrag Petković, član Gradskog veća je prvo naglasio da je kod izrade nacrta ostvarena povratna informacija sa građanima, tako da je postojala puna komunikacija na relaciji lokalna samouprava i građani.

„Budžet je planiran zajednički i on ne samo da je realan u finansijskom delu već i sadržajno odgovara potrebama građana. Uobičajeno je da se u toku godine rade dva-tri rebalansa, a sasvim je izvesno da 2017. neće biti tog trećeg što je pokazatelj objektivnog planiranja, izuzetno važnog dela u budžetiranju. Jer projektujući prihode i rashode mi šaljemo poruku kakav koncept želimo da realizujemo u toku godine“,naglasio je Petković.

Miodrag Petković je zatim, kao najznačajnije prihode, naveo one koji dolaze od poreza na dohodak, a zatim od imovine.

„Kada su u pitanju zarade, suma koja se dobija pokazatelj je da Užice ima veliki broj zaposlenih koji rade u zdravim firmama. Kod poreza od imovine, iako su utvrđene stope naplate niže od maksimalnih koje je propisala Republika, proširenjem baze, odnosno evidentiranjem svih imovinskih objekata koji su obuhvaćeni ovim porezom, ostvaruje se dobri rezultati.A kod rashoda, najznačajniji deo sredstva upotrebiće se za infrastrukturu i investicije. Sa oko 500 miliona dinara, finansiraće se izgradnja i rekonstrukcija ulica i puteva, projekti ambijentalnog uređenja grada, zatim ulaganja u puteve i vodovode u mesnim zajednicama, kanalizaciju i javnu rasvetu“,naveo je Petković.

Značajnija sredstva opredeljena su u 2018. godini i za aerodrom Ponikve, razvoj visokog školstva, za sportsku salu u Sevojnu, za drugu fazu izgradnje Fabrike vode.

You may also like...