Užice dobija Lokalni akcioni plan iz oblasti invalidnosti (video)

UŽICE-Užice je jedan od četri grada u Srbiji koji će do kraja godine imati Lokalni akcioni plan iz oblasti invalidnosti.U pitanju je projekat koji sprovodi Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom uz podršku Ministarstva za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja.

 

Cilj projekta je pružanje ekspertske i organizacione podrške lokalnim samoupravama u Srbijij i svim organizacijama OSI da kroz partnerstvo i aktivno učešće napišu lokalne akcione planove za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u periodu 2018.-2024..

Izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom  Ivanka Jovanović  istakla je da je Užice jedan od gradova u kome  veliki broj različitih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom   imaju dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i da je to osnovni kriterijum zbog čega je Užice,pored Kragujevca ,Smedereva i Negotina,izabrano da bude u projektu.

„Akcioni planovi na osmišnjen način planiraju aktivnosti koje su bazirane na prioritetima, ali predviđa i ključne aktere koji će realizovati te aktivnosti uz pomoć određenih sredstava, pa će akcioni plan uključivati i konkretan plan budžetskih sredstava po godinama realizacije planiranih aktivnosti. Posle dve godine biće izmeren napredak u pojedinim oblastima koje budu uključene u lokalni akcioni plan“,ističe Jovanovićeva.

Rukovodilac grupe za unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jelena Kotević  rekla je  da će  realizacija ovog projekta  uticati na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

„Ministarstvo pruža i stručnu i finansijsku  podršku do konačne izrade lokalnih akcionih planova u gradovima koji su obuhvaćeni projektom.Ovo je način da lokalne samouprave otpočnu ili nastave u većem obimu, pružanje podrške uslugama namenjenim inkluziji osoba sa invaliditetom u društvo“, naglasila je  Kotević.

Današnji sastanak u Užicu je po rečima Čedormira Cicović, PR Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga  početak izrade Lokalnog akcionog plana .

„Taj akcioni plan je  kapitalan dokument, temelj i baza, strateški okvir za sve aktivnosti koje se tiču unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period od pet godina. Lokalni akcioni plan sadržaće sve projekte, inicijative i aktivnosti, jasno definisane strateške prioritete, kapacitete za njihovu realizaciju, odgovornosti i obaveze grada, udruženja osoba sa ivaliditetom i ustanova. Na osnovu njega moćićemo da konkurišemo i za donatorska sredstva“ ,kaže Cicović.

You may also like...