Utvrđeni programi gradskih javnih preduzeća

UŽICE – Gradsko veće Užica dalo je saglasnost na predloge programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za 2019. godinu. Članovi Veća saglasili su se sa godišnjim programima Bioktoša, Užice razvoja, Vodovoda, Velikog parka, Stana, Niskogradnje, Dubokog, Gradske toplane i Aerodroma Ponikve. Programima, pored funkcionisanja u pružanju usluga, predviđene su i investicije koje bi se trebale realizovati ili započeti u narednoj godini.

U delu urbanizma utvrđen je predlog odluke kojom se pristupa izradi Plana detaljne regulacije „Groblje Dovarje“. Cilj izrade Plana je stvaranje planskog osnova za proširenje groblja „Dovarje“, zaštitu javnog interesa, racionalno uređivanje i korišćenje prostora i usklađivanje planiranih rešenja sa situacijom na terenu. Takođe, Planom će se definisati mreža javne komunalne infrastrukture, kao i pravila uređenja i građenja.

You may also like...