Usvojen rebalans i Odluka o osnivanju Gradskog centra za pružanje socijalnih usluga (VIDEO)

UŽICE – Užički odbornici usvojili su danas prvi rebalans budžeta koji je uvećan za 63,8 miliona dinara i iznosi tri milijarde i četiri miliona dinara.

„Ovo uvećanje je iz realnih izvora, imamo bolje ostvarenje na strani prihoda. Svi rashodi koje smo planirali očekujemo da će biti realizovani, a sva uvećanja opredeljujemo za infrastrukturu i dodatna investiciona ulaganja u škole, ustanove kulture i kulturne manifestacije“, naveo je član Gradskog veća zadužen za budžet i finansije Miodrag Petković.

On je rekao da će biti odvojeno  27,5 miliona za rekonstrukciju puteva, 20 miliona za industrijsku zonu na Beloj Zemlji i pet miliona za radove na Starom gradu, kao i sredstva za rekonstrukciju kišne kanalizacije u Turici.

Odbornici Demokratske stranke napustili su zasedanje, jer sa dnevnog reda nije skinuta Odluka o osnivanju Gradskog centra za pružanje socijalnih usluga.

„Smatramo da je odluka na štetu zaposlenih Doma „Petar Radovanović“  i čitavog Zlatiborskog okruga, jer se Domu oduzima kapacitet od 500 kvadratnih metara i mislim da odbornicima nedostaju detaljna znanja o ovoj odluci“, rekla je odbornica iz redova demokrata Slavica  Dimitrijević.

Centar podrazumeva reorganizaciju Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja “Petar Radovanović”, gde dolazi do preraspodele poslova između Ministarstva prosvete i Ministarstva socijalne zaštite. Biće registrovan od 1. jula i za njegovo funkcionisanje je opredeljeno tri miliona dinara.

„Država radi reorganizaciju postojećih domova socijalne zaštite. Užički je od svog osnivanja zbrinjavao samo decu bez roditeljskog staranja, ali vremenom se ta proporcija menjala i išla u korist smeštaja učenika srednjih škola, tako da danas imamo situaciju da je u njemu samo devetoro dece bez roditeljskog staranja, a više od 200 učenika. Odlučeno je da se ne može dvojno finansirati, jer je za devetoro dece Ministarstvo socijalne zaštite plaćalo 22 zaposlena. Formiranjem ovakve ustanove dobićemo racionalizaciju. Svi zaposleni će zadržati posao, Ministarstvo prosvete koje je do sada finansiralo 25, finansiraće 38 zaposlenih, a ostali su razmešteni ili u Centar za socijalni rad ili u Dom za stare na Zabučju, a jedno lice je preuzeo grad za Centar“, rekao je Vidoje Drndarević, član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.

Prema njegovim rečima deca bez roditeljskog staranje će biti zbrinuta u hraniteljske porodice do završetka školovanja ili razmeštena u domove u Kruševcu ili Negotinu, a za 70 mesta će biti smanjen smeštajni kapacitet za srednjoškolce.

Na sednici je umesto Petra Vujadinovića, koji je podneo ostavku na mesto sekretara, izabrana Slađana Mitrović koja je u Gradskoj upravi radila na pripremama sednica i normativno-pravnim poslovima.

Izglasani su godišnji izveštaji o poslovanju gradskih preduzeća: „Bioktoša“, „Vodovoda“, „Gradske toplane Užice“, „Niskogradnje“, „Dubokog“, „Užice razvoja“, „Stana“, „Velikog parka“ i „Aerodroma Ponikve“ i data saglasnost na upotrebu imena grada fudbalskom klubu koji će se od sada zvati „Sloboda Užice“.

You may also like...