Usvojen devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta i prosečna cena kvadratnog metra nekretnina (VIDEO)

UŽICE – Odbornici Užica usvojli su izveštaj o izvršenju budžeta za prvih devet meseci u kome su ostvareni prihodi 1,92 milijardi dinara što je 72 odsto ukupnih prihoda, dok izvršenje rashoda iznosi 1,73 milijardi dinara, odnosno 60 odsto.

Član Gradskog veća za budžet i finansije Miodrag Petković rekao je da se ostvarenje planiranog kreće predviđenom dinamikom.

„U prvih devet meseci ostvarno je 72 odsto ukupih prihoda, a bitno je da tekuće prihode ostvarujemo dobro, pa prihodi od poreza na zarade, koji u tekućim prihodima učestvuju sa 53 osto, su ostvareni i više nego očekivano – 77 odsto, naplata poreza na imovinu ostvarena je 62 odsto, dok su republički transferi u posmatranom periodu iznosili 203 miliona dinara. Kada je reč o rashodima, sve kako je planirano budžetom se ostvaruje, a naročito u delu infrastrukture gde smo ostvarili sve što smo planirali“, rekao je Petković navodeći da se sprovodi uravnotežena politika razvoja.

Odbornici su doneli i odluku o utvrđenju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti koje služe kao obračun poreza na imovinu za iduću godinu. Cene se utvrđuju na osnovu prometa u privih devet meseci, a primenjuju se i poreske stope koje su Zakonom limitirane. Prema Petkovićevim rečima, Užice primenjuje stopu od 0,35 odsto za najveći deo nekretnina, dok je najviša dozvoljena 0,40, a kada je reč o zemljištu maksimalna dozvoljena stopa je 0,30, a Užice primenjue stopu šest puta nižu, od 0,05.

„Promet nekretnina za prvih devet meseci pokazuje da u narednoj godini neće biti značajnih promena u vezi sa porezom na imovinu, a zahvaljujući popisu u idućoj godini imaćemo oko 50 hiljada kvadratnih metara novih nekretnina. Kada se to sagleda, porezi će biti razrezani na sličnom nivu kao ove godine“, naveo je Petković podsetivši da porez na imovinu predstavlja i do 10 odsto celokupnog budžeta.

Odbornici su danas dali  saglasnost na drugu izmenu programa poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća, a koja se odnosi na doniranje sredstava za završetak crkve u Krčagovu.

„Reč je o 800 hiljada dinara. To je novac koji nikako neće uticati na funkcionisanje tih preduzeća. Planirali smo da ukrovimo crvu do kraja godine i nedostaje oko četiri miliona dinara, a mi smo predložili da deo tog novca nadoknadimo na ovaj način“, kazao je gradonačelnik Užica Tihomir Petković.

Na dnevnom redu je i tačka koja se tiče smanjenja cene priključka  na centralno grejanje, gde je JKP Gradska toplana predložila da se iznos nadoknade za priključak smanji za 50 odsto. Kao dopuna dnevnog reda predložena je tačka koja se odnosi na izmene i dopune Plana detaljne regulacije poteza Bela zemlja – Užice, a odbornici su upoznati sa Planom detaljne regulacije zemljišta na Gradskoj plaži gde se nalazi hotel Turist, na kom je predviđena  gradnja stambeno-poslovnog centra, u okviru koga će se nalaziti hotelski smeštaj.

Do kraja godine odbornici će zasedati još dva puta kada će se pred njima naći budžet za iduću godinu i programi javnih preduzeća.

You may also like...