Uspostavljanje preventivne odbrane od poplava na bujičnim rekama

UŽICE, VIŠEGRAD, BAJINA BAŠTA – Pod pokroviteljstvom Evropske unije i lokalnih zajednica u Užicu, Višegradu i Bajinoj Bašti sprovodi se projekat „Uspostavljanje preventivne odbrane od poplava na bujičnim rekama“. Projekat vredan milion dinara podrazumeva izgradnju infrastrukture, nabavku opreme za civilnu zaštitu i edukaciju 33 pripadnika civilne zaštite za brze intervencije, a kada bude završen biće u potpunosti regulisana korita reka Rače kod Bajine Bašte, Kamišine u Mokroj Gori i Rzava u Višegradu.

„U Bajinoj Bašti radovi su završeni, u Višegradu su pri kraju, a u Mokroj Gori traju. Bitno je da su nabavljene dve meteorološke stanice, jedna je postavljena u Mokroj Gori, druga na Tari. Pomoću njih ćemo blagovremeno dobijati podatke za sliv Rzava i Rače i znaćemo kada bi trebalo angažovati jedinice, kako bi sprečili bujične poplave“, kazao je koordinator projekta za Užice Aleksandar Tasić.

Projektne aktivnosti koje su počele pre više od dve godine, završavaju se krajem septembra, kada će u Mokroj Gori biti organizovana simulativna pokazna vežba.

TV 5

You may also like...