Uređenje ili proširenje groblja Dovarje? (VIDEO)

UŽICE – Skupština grada Užica usvojila je krajem prošle godine odluku o izradi plana detaljne regulacije gradskog groblja Dovarje. U toj odluci piše da će se groblje, na kome odavno nema mesta za sahranjivanje, proširivati, što je zabrinulo žitelje Ulice Riste Tešića, koju od ovog groblja odvaja park Dovarje.

Oni kažu da podržavaju mere uređenja groblja, ali su izričito protiv proširenja na park Dovarje. Argumenti, da park koji odvaja industrijusku zonu od centra grada mora biti sačuvan su, kažu višestruki, a pre svega bezbednosni i ekološki. Tvrde da je brdo Dovarje puno podzemnih voda koje bi se aktivirale ukoliko se groblje proširi, da nikom ne bi bilo prijatno da mu groblje bude pred kućom, što bi oborilo i tržišnu vrednost svih nekretnina i da bi došlo do trajne estetske devastacije grada i parka u kom živi i zakonom zaštićena vrste mečije leske.

„Park je zaštitni pojas groblja i osim vizuelne barijera on je i stabilizator klime u gradu. Ukoliko bi se uništila drveća pojavila bi se i klizišta. Mi smo jedan od najzagađenijih gradova, a ovaj park i šuma su pluća grada Užica“, priča Snežana Nedeljković, meštanka Ulice Riste Tešića.

Načelnik Gradske uprave za urbanizam Zoran Despić kaže da će groblje biti infrastrukturno uređeno i da se proširivanje ne odnosi na deo prema Ulici Riste Tešića.

„Proširivanje neće biti van sadašnjih granica ka Ulici Riste Tešić i neće se seći šuma, tako da nemaju zbog čega da strahuju. Eksproprijacija će biti prema Banjičkoj ulici gde već imamo nelegalnog sahranjivanja“, poručuje načelnik Despić.

To žiteljima Riste Tešića, koji tvrde da je bolje sprečiti nego lečiti, nije dovoljno, pa su reagovali peticijom i traže da se konačno napravi linija razgraničenja između groblja i parka. Takođe, traže da se u izradi plana drže Generalnog urbanističkog plana u kome piše da groblje Dovarje treba zatvoriti i sa park šumom i partizanskim grobljem nakon konzervacije treba zaštiti kao spomenik kulture.

Snežana kaže da traže da im se pored usmenog da i pismeno uverenje, dok Despić kaže, da im ne može dati nikakvu pismenu potvrdu, ali da imaju njegovu reč da se groblje neće širiti ka njihovoj ulici.

Tender za nabavku izrade plana detaljne regulacije gradskog groblja Dovarje biće raspisan u narednih mesec dana i svi koji žele biće uključeni u njegovu izradu kroz javni uvid, poručuju iz Gradske uprave za urbanizam.

You may also like...